Rövid életrajz / Short CV

 

Bodnár Gábor (1961. május 25., Budapest), habilitált egyetemi docens, tanszékvezető, ELTE Bölcsészettudományi Kar Zenei Tanszék – 1985-től

Habilitáció: ELTE Filozófiatudományi Doktori Iskola. Az előadások címe: The four omitted songs of Dichterliebe. 19. századi Heine-megzenésítések.

Doktori és felsőfokú tanulmányok: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem. DLA-fokozat: zeneszerzés / zeneelmélet doktori program; oklevél: zeneszerző és szakközépiskolai zeneelmélet-tanár (zeneszerzés szak)

Publikációk (angol vagy magyar nyelven írt könyv, könyvfejezet, folyóiratban közölt tanulmány, konferenciaközlemény, egyebek): lásd a „Publikációk” menüpontot. A legfontosabb 10 publikáció az Országos Doktori Tanács honlapján: https://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=10717

Gábor BODNÁR (Budapest, 25 May 1961), associate professor with Habilitation. Job: Eötvös Loránd University (ELTE) Faculty of Humanities, Music Department – from 1985

Habilitation: ELTE Doctoral School for Philosophy (title of the English language lecture: The four omitted songs of Dichterliebe).

Doctoral school and higher education studies: Liszt Ferenc University of Music (DLA in Composition and music theory Doctoral Program; composer and secondary school music theory teacher diploma in the Composition degree program)

Publications in English or Hungarian (books or book chapters, studies published in journals, conference papers, other publications): see tab “Publications”. You can find the titles of 10 key publications on the web page of the Hungarian Doctoral Council: https://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=10717

Oktatott tantárgyak: Zeneelmélet, hangszerismeret, partitúraolvasás-continuo

Fundamentals of music history – Semiotics (angol nyelven)

Magánének- és kóruskorrepetíció, kamarazene

Témavezetés az ELTE Filozófiatudományi, Neveléstudományi, Nyelvtudományi és Történelemtudományi doktori iskoláiban

Főbb kutatási témák

A vokális zeneművek – kiemelten a dalok és a kórusművek – idegen nyelvről magyarra történő fordításának problémái

Robert Schumann műveinek harmóniai-formai és irodalmi-esztétikai vonatkozásai

Az ének-zene tankönyvek elemzése

A zenei szaknyelv és a zenei kommunikáció kutatása

Subjects taught: Music theory, organology, score reading and continuo

Fundamentals of music history – Semiotics

Piano accompany for solo singers and choirs, chamber music

Activity as supervisor in doctoral schools: ELTE Doctoral School for Philosophy, Education, Linguistics, and History

 

Main research topics

The problem of the translation of vocal compositions – especially song and choral compositions – into Hungarian

The harmonic-formal and literary-aesthetic aspects of Robert Schumann’s works

Analysis of classroom music textbooks

Study of special language on music and musical communication

Részvétel egyetemi testületek és szakmai szervezetek munkájábanMagyar Rektori Konferencia: a Művészetközvetítő Bizottság elnöke

Psalmus Humanus Művészetpedagógiai Egyesület: elnökségi tag

Országos Tudományos Diákköri Tanács: a Művészeti és Művészettudományi Szakmai Bizottság tagja

  1. Művészetpedagógiai Konferencia / ELTE Workshop for Arts Education: a szervezőbizottság elnöke

Parlando, internetes zenepedagógiai folyóirat: tanácsadó testületi tag

Diszciplínák tanítása – a tanítás diszciplínái (az ELTE Tanárképző Központ tanulmánykötet-sorozata): a szerkesztőbizottság tagja

Az ELTE BTK Intézetigazgatói és a Kari Tanácsának tagja, a Tanárképzési Bizottság alelnöke, a Zenei Tanszék Önálló Tanszéki Tanácsának elnöke

 

Az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon (OTDK) Pro Arte- és Pro Scientia-díjas, szekciógyőztes és különdíjas dolgozatok témavezetője

Szakértői tevékenység: ének-zene tankönyvek, angol és magyar nyelvű szakmai pályázatok bírálata (Magyar Tudományos Akadémia, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Tempus Közalapítvány)

 

Jelentősebb külföldi hangversenyek (közreműködés zongoristaként, kórusok, vokális együttesek fellépésein)

Szakmai partnerek: All the Ages Kamarakórus, Bartók Béla Kamarakórus, ELTE Pro Musica Vegyeskar, ELTE Nőikar, Musica Nostra Kórus, a Magyar Állami Operaház művészei

2016: Namestovo, 2015: Lyon, 2014: Ljubljana, 2013: Párizs, 2012: Fülek, 2010: Szentpétervár, 2008: Sousse, 2006: Neuchâtel, 2005: Salzburg, 2004: Neerpelt, 2003: Modena, 2002: Schloss Kapfenburg (Lauchheim), 2001: Grado, 2000: Graz, 1999 és 1990: Tours, 1996: Gifu

Participation in the work of university boards and professional associationsHungarian Rector’s Conference: president of the Committee of Arts Communication

Psalmus Humanus Association for Arts Education: member of the presidency

National Council of Student Research Societies: member of the Committee of Arts and Art Sciences

 

2nd ELTE Workshop for Arts Education: president of the organization committee

Parlando, online review on music pedagogy: member of the advisory board

Membership in the editing committee of a series of conference proceedings edited by the ELTE Teacher Training Centre

ELTE Faculty of Humanities: member of the Institute Leader’s Council and the Faculty Council; vice president of the Committee for Teaching Training; president of the Department Council of the Music Department

“National Student Contest” (OTDK): supervisor of papers honored with Pro Arte, Pro Scientia, and Special Award or winner of their categories

Activity as an expert of classroom music textbooks and professional applications in English and Hungarian language (Hungarian Academy of Sciences, Hungarian Institute for Educational Research and Development, Tempus Public Foundation

Important concerts abroad (collaboration as a pianist of choirs and vocal ensembles)

Professional partners: All the Ages Chamber Choir, Bartók Béla Chamber Choir, ELTE Pro Musica Mixed Choir, ELTE Women’s Choir, Musica Nostra Choir, soloists of the Hungarian State Opera House

2016: Namestovo, 2015: Lyon, 2014: Ljubljana, 2013: Páris, 2012: Fiľakovo, 2010: St. Petersburg, 2008: Sousse, 2006: Neuchâtel, 2005: Salzburg, 2004: Neerpelt, 2003: Modena, 2002: Schloss Kapfenburg (Lauchheim), 2001: Grado, 2000: Graz, 1999 and 1990: Tours, 1996: Gifu

Zenei versenyek, fesztiválok – az együttesekkel elnyert díjak:

Namestovo (2016): Aranydiploma (ELTE Pro Musica Vegyeskar)

Szentpétervár (2010): A legjobb szakmai program díja (Bartók Béla Kamarakórus)

Budapest (2009): 3. díj (ELTE Nőikar)

Neuchâtel (2006): 2. díj (Musica Nostra Kórus)

Neerpelt (2004): 1. díj „Summa cum laude” (ELTE Pro Musica)

Grado (2001): Grand Prix (ELTE Pro Musica)

Lindenholzhausen (2001): Grand Prix (ELTE Nőikar)

Tours (1999): 2. díj (Musica Nostra)

Gorizia (1995): 2. díj (Budapesti Monteverdi Kórus)

Nový Bor: 3. díj (All the Ages Kamarakórus)

Tours (1990): 1. díj, Közönségdíj (ELTE Pro Musica)

CD- és koncertfelvételek: lásd a „Felvételek” menüpontot

Kitüntetések

Eötvös Loránd Tudományegyetem:

Rektori kiválósági különdíj (2016)

Elismerő oklevél a kiemelkedő tanárképzési, tudományszervezési és tehetséggondozói munkáért (2013)

Pro Universitate Emlékérem, ezüst fokozat (2006)

Trefort Ágoston Emléklap (2004)

„A tanárképzésért” oklevél (2003 és 2000)

Az ELTE Tanárképző Főiskolai Kar Emléklapja (2000)

Országos Tudományos Diákköri Tanács:

Mestertanár Aranyérem (2013)

A XXX., Jubileumi OTDK Emlékérme (2011)

Bővebb életrajz (2017-ig)

Competitions and festivals – prizes won as the pianist of the ensembles:

Namestovo (2016): Golden Diploma (ELTE Pro Musica Mixed Choir)

St. Petersburg (2010): Prize for the best professional program (Bartók Béla Chamber Choir)

Budapest (2009): 3d prize (ELTE Nőikar)

Neuchâtel (2006): 2nd prize (Musica Nostra Choir)

Neerpelt (2004): 1st prize “Summa cum laude” (ELTE Pro Musica)

Grado (2001): Grand Prix (ELTE Pro Musica)

Lindenholzhausen (2001): Grand Prix (ELTE Women’s Choir)

Tours (1999): 2nd prize (Musica Nostra)

Gorizia (1995): 2nd prize (Budapest Monteverdi Choir)

Nový Bor: 3d prize (All the Ages Chamber Choir)

Tours (1990): 1st prize, Prize of the Public (ELTE Pro Musica)

CDs and concert recordings: see tab “Recordings”

Awards

Eötvös Loránd University:

Rector’s Quality Award (2016)

Certificate of merit for the outstanding work in teacher training, organization of sciences, and talent care (2013)

Pro Universitate Medallion, silver degree (2006)

Trefort Ágoston Memorial Card (2004)

Certificate of merit ’For the teacher training’ (2003 and 2000)

Memorial Card of the ELTE Teacher Training College (2000)

National Council of Student Research Societies:

Master Teacher Gold Medal Award (2013)

Jubilee Medallion of the 30th National Student Contest (2011)

A detailed CV (until the end of 2017)

Kategória: életrajz | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.